Erkek İsimleri – 2018 En Güzel Erkek İsimleri – Erkek Bebek İsimleri

erkek isimleri

Erkek bebeğe isim verirken nelere dikkat etmeli? Çocuk için modern bir isim mi, yoksa klasik bir isim mi tercih edilmeli? İsim kişinin karakterine etki eder mi? Çocuğunuza isim seçmeden önce mutlaka okumanız gereken erkek isimleri makalemizi sizin için hazırladık. Çocuğa isim verirken dikkat edilmesi gereken her şey bu yazıda…

Ailelerin en büyük heyecanlarından biri de doğacak çocuklarına isim seçme konusudur. Anne babalar çocuklarına, kız veya erkek isimleri düşünürken öncelikle o ismin kulağa hoş gelmesine ve özellikle de ne anlama geldiğine dikkat ederler.Bebeğe konulacak isim konusunda uzun uzun araştırma yapan aileler genellikle çocuğunun karakterini yansıtacak isimler bulmaya özen gösterirler. Anne ve babalar daha bebek doğmadan aylar öncesinde hummalı bir araştırma yaparlar.

en güzel erkek bebek isimleri

Aileler Erkek isimleri arasında bebeğe konulabilecek binlerce seçenek içinden en güzel ismi bulmak için uzun süre düşünürler, araştırırlar. Özellikle anneler bebeklerine her seslendiklerinde sevdikleri bir isimle hitap etmek isterler. Çünkü bebek bir ömür boyu o ismi taşıyacaktır.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kız ya da erkek isimleri 2018 yılında da farklılıklar göstermektedir. Tıpki kıyafet, ayakkabı, eşya modası gibi her geçen seneyle birlikte değişen isim modası da var olmaya devam edecektir. Erkek isimleri modern 2018 yılında yine farklılıklar gösteriyor.

Eğer çocuğunuza popüler ya da klasik bir isim vermek istiyorsanız sizin için hazırladığımız 2018 isim listesine göz atabilirsiniz.

a ile başlayan erkek isimleri

Abdullah:  Allah’ın kulu. Peygamber (s.a.s)’in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.
Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.
Acar: güçlü, gürbüz, dinç, becerikli, çevik.
Acun: sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren
Afşar: eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenler’in bir boyunun adı.
Adem: Yaratılan ilk insan, adam.
Adil: Adaletli
Adnan : Üstün insan.
Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.
Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.
Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.
Alişir : Aslan Ali.
Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
Alper : Cesur asker, yiğit asker.
Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.
Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.
Âmir : İmâr eden.
Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.
Arda: Asa
Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.
Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
Atalay : Tanınmış, ünlü.
Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
Avşar : İşi hemen yapan.
Aykan : Kanı parlak ve canlı.
Aykut : Armağan, mükafat, ödül.
Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
Ayvaz : Koca, eş.

b ile başlayan erkek isimleri

Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.
Bahtiyar: Mutlu, talihli, hayatından memnun olan
Barın: Güç, Kuvvet
Barkın: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan
Baki: Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Balaban: Bir tür yıtrıcı kuş.
Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, güç, ulu.
Barbaros: “Kızıl sakal” Türk gemici Hızır Reis’e Avrupalılar tarafından takılan isim.
Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması.
Barlas: İyi savaşçı, savaşçı yiğit.
Bartu: en eski Türk hanlarından birinin adı.
Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.
Batu : Güçlü, kudretli.
Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.
Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
Behram : Merih yıldızı.
Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.
Bektaş : Akran, eş.
Bera : Fazilet, meziyet sahibi.
Berkan : Şakıyan, parıldayan.
Berkin : Güçlü, sağlam.
Beşer : İnsan.
Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.
Bilal : Su.
Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
Bişr : Güler yüzlü.
Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.
Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.
Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.
Bülent : Yüksek, yüce, uzun.

c ile başlayan erkek isimleri

Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.
Candar : Silahlı asker.
Candaş: can yoldaşı, arkadaş, dost, sevgili
Caner : Can dostu.
Canib : Yan, taraf, yön.
Cankut: kutlu kimse, uğurlu can.
Canpolat: canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.
Cantekin: Biricik can, can şehzade
Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.
Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
Celayir: Moğolların kollarından birinin adı.
Cengiz: yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse
Cezmi : Azimli, kararlı.
Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
Civan : Genç, taze, delikanlı.
Cihanşah : Dünyanın padişahı.
Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.
Cüneyt : Küçük asker, askercik.
Ceyhun: Orta Asya’da bir ırmak
Coşkun: coşmuş olan, kabına sığmayan.

Ç ile başlayan erkek isimleri

Çağan: mutlu gün, bayram.
Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu.
Çağdan: çağın içinden.
Çağdaş: aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır.
Çağlar: çağıl çağıl akan, çağıldar, çağlayarak akar.
Çağlayan: bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan.
Çağıl: çağ ile ilgili
Çağın: çağda olan, çağa uyan, çağa uygun, çağın olan
Çağrı: birini bir yere çağırma, davet
Çakır: doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
Çelik: su verilip sertleştirilen demir, polat.
Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, kolay olmayan, sert, sarp.

D ile başlayan erkek isimleri

Dağhan: Oğuzhan’ın oğlu, eski inanışa göre bir doğa tanrısı
Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.
Dânâ : Çok bilen, bilgili.
Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.
Danişmend : Bilgili, âlim.
Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.
Değer: bir şey için kararlaştırılan, biçilen fiyat, bir şeyin ya da bir kimsenin taşıdığı yüksek nitelikler.
Deha: Dahi, zekaca üstün olan
Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.
Demirkan: sağlam ve güçlü kan
Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.
Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.
Doğan : Atılgan ve yiğit.
Doruk: Zirve

E ile başlayan erkek isimleri

Ecehan : Hanların başı.
Ecmel : En güzel, en yakışıklı.
Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.
Edhem : Kara donlu, yağız at.
Edip: Edepli, terbiyeli
Edis: değerli, ulu, yüce, yüksek
Ediz: değerli yüksek
Efdal: En değerli, en yüksek
Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.
Efken : Atıcı, yıkıcı.
Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
Ege: ulu, büyük
Egemen: Bir yere hakim olan
Ekber: Kebir kelimesinden, en büyük.
Ekin: tahılın ekiminden, harman dönemine kadar olan hali
Ekmel : En olgun, mükemmel.
Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
Elvan : Renkli, renk renk.
Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
Emek: bir şeyin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba harcama.
Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.
Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.
Ender: Seçkin, eşi benzeri az bulunan.
Enes : İnsan.
Engin : Uçsuz bucaksız deniz.
Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.
Erdem : Fazilet.
Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.
Erhan : Yiğit hakan.
Erkam : Rakamlar, isimler.
Erkan : Esaslar, direkler, reisler.
Erkin : Bağımsız hareket eden.
Erman : Arzusu, isteği olan.
Erol: Sözünde duran er.
Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.
Esat : Çok uğurlu ve mutlu.
Esed : Aslan, gazanfer, cesur.
Esved : Siyah, esmer.
Eşref : En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
Etem : Kusursuz, noksansız.
Evran : Baht, büyük yılan.
Eymen : Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.
Ezrak : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F ile başlayan erkek isimleri

Fadıl: Erdemli, üstün kişi
Fahir: Övünülecek kadar, övünen, gösterişli ve değerli.
Fahrettin/Fahri: Karşılıksız kabul edilen görev,iş.
Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.
Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
Faik: Başkalarından daha ileri, üstün.
Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
Faruk : Hak ile bâtılı ayıran.
Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.
Fatih : Fetheden, zapteden, aşan.
Fatin: Zeki, anlayışlı.
Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.
Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
Fehmi/ Fehim: Anlayışlı, çabuk kavrayan
Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.
Ferdi: Bireysel, tek başına.
Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
Ferhat : Sevinç, neşe sahibi, rahatlık.
Feridüddin : Dinin en üstünü.
Feridun : Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.
Ferit: Eşsiz, benzersiz.
Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.
Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.
Fettah : Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
Fevzi: Kurtuluşa, zafere ilişkin, selamet.
Feyyâz : Feyz, bereket ve bolluk veren.
Feyzi: Verimlilik, bolluk.
Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.
Feza: gökyüzü, uzay
Fırat: Bir nehir adı. Türkiye’den geçip Basra’ya dökülen nehir.
Fuat : Kalb, gönül.
Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.
Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

G ile başlayan erkek isimleri

Galip: yenen, üstün gelen
Gani: Zengin, cömert, bol, çok, elindekiyle yetinen
Gazanfer : Yiğit, aslan gibi cesur.
Gazi : Savaştan sağ dönen.
Gediz: su birikintisi, gölcük
Gencer/Gençer: Delikanlı, genç yiğit
Gençay: yeni doğan ay, ilk ay
Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.
Gıyas : Yardım eden.
Giray: Kırım hanlarının unvanlarından.
Gökalp: gök gözlü yiğit
Gökay: Gök ve ay gibi güzel olan
Gökbay: gök yüzlü ve zengin kimse
Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

H ile başlayan erkek isimleri

Habbab : Seven, sevgili, dost.
Habil : Yumuşak ve temiz huylu.
Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.
Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.
Hafid : Torun.
Hakan : Türk hükümdarı.
Hakem : Hüküm veren.
Haki : Hikaye eden, anlatan.
Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.
Halife : Birinin yerine geçen .
Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.
Halife : Birinin yerine geçen .
Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
Halim: Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
Halit: Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslam’a yakışır.
Hamdi: Hamd eden, şükreden
Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.
Hamit: şükredici, hamdedici
Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.
Hamza : Aslan, heybetli, azametli.
Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.
Hanefi : İstikamet üzere olan.
Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.
Harun: Huysuz at, postacı,inatçı
Hasan : Güzel, iyi, hoş.
Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.
Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.
Hasibi : Cömert, hayırhah.
Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.
Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.
Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.
Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.
Hayali : Hayal eden.
Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.
Hayrani : Hayran olan.
Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili.
Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.
Hayrullah: Allah’ın hayırlı ettiği
Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.
Hazar: Barış, bir yerde oturma hali
Hıfzı: Saklamak, korumak, hafızaya almak.
Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.
Hızır : Yeşil, darda kalana yardım eden.
Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.
Himmet : Lütfeden, gayret eden.
Hişam : Haya eden, utanan.
Hud : Büyük, çok hürmet eden.
Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.
Hurşid : Güneş.
Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.
Hüccet : Senet, vesika, delil.
Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.
Hurşid : Güneş.
Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.
Hüccet : Senet, vesika, delil.
Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
Hüdayi : Hüdânın kulu.
Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.
Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.
Hüseyin : Küçük güzel.
Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

İ ile başlayan erkek isimleri

İbrahim: İbranice’de hakların babası anlamında.
İdris: Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi.
İhsan: Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek.
İhvan : Sadık, samimi, candan dost.
İkrime : Kerem sahibi, cömert.
İlhami : İlham sahibi.
İlyas: Mersin ağacı
İlkay: Ay’ın ilk günlerinin durumu, hilal.
İlker: İlk erkek çocuk.
İlter: yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülke sever, yurtsever
İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.
İmam : Nümune, rehber, önder, başkan.
İnayetullah : Allah’ın lütfu, ihsanı.
İslam : Müslüman, Hakka teslim olan.
İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.
İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

K ile başlayan erkek isimleri

Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.
Kabil : Kabul eden, önde olan.
Kadem : Ayak, adım.
Kâdir : Tükenmez güç ve kudret sahibi.
Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.
Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.
Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
Kasım: Taksim eden, bahşeden.
Kayahan: Kaya gibi sert hakan
Kayra: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek.
Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.
Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.
Kemal : Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.
Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.
Kerami : Soylu, şerefli.
Kerem : Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.
Keremşah : Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.
Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.
Kıymet : Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.
Kiram : Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
Korkut: Büyük dolu tanesi.
Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

L ile başlayan erkek isimleri

Latif: Allah’ın kulu
Levent : Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı.
Levni : Renkli, boyalı.
Lütfi: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan.
Lütfullah:Çok övülmüş, methedilmiş.

M harfi ile başlayan erkek isimleri 

Macit: Şan ve şeref sahibi
Mahir: Usta, elinden her iş gelen.
Mahdum : Hizmet edilen, evlat.
Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.
Mahmur : Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.
Murat : İstek, arzu, maksat. Seçilen
Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.
Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
Mengi/Mengü: Ölümsüz, sonsuza değin yaşayacak olan.
Mecdeddin : Dinin büyüğü.
Mecnun : Deli, divâne, delice seven.
Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.
Meriç: Bulgaristan’dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca Akraka Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülen ırmak.
Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.
Mestan : Mest olmuş, bayılmış.
Metin : Sağlam, dayanıklı.
Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .
Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.
Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
Misbah : Lamba.
Mithat : Methetme, övme.
Muammer : Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
Muaz : Sığınan, korunan, sarılan.
Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.
Muharrem : Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
Muhtar : Seçilmiş, seçkin.
Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.
Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
Muhyiddin : Dini ihya eden.
Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.
Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
Muslih : Islah eden, düzelten.
Mustafa : Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.
Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.
Mutasım : Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.
Muteber : Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.
Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.
Mutlu: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar.
Muttalib : Talep eden, isteyen.
Mübarek : Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.
Mübeşşir : Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.
Müjdat : İyi haber, müjdeli haber.
Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.
Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.
Mümtaz : İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
Müren : Akarsu, nehir, ırmak.
Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış, nebi.
Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.
Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.

N ile başlayan erkek isimleri

Nabi : Haberci, haber veren.
Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
Nasreddin : Dine yardım eden.
Naci: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş.
Nail: Ele geçiren, muradına eren.
Naim: Uyuyan, uykuda olan
Nazım: düzenleyen, tanzim eden
Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.
Necat : Kurtuluşa, selamete eren.
Necati : Kurtulan, felah bulan.
Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.
Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
Necih : Başarılı, galip, muzaffer.
Necmi : Yıldız
Nefi : Kazançlı, kârlı.
Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.
Nesimi : Hoş ve mülayim.
Neşet: yetişme, meydana gelme
Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.
Neşet Yetişen, ileri gelen, doğan.
Neşat : Sevinç, neşe, keyif.
Nezih: temiz, pak, saygın
Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
Nijad : Soy.
Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.
Nizam : Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
Numan : Refah, konfor.
Nuaym : Hayat güzelliği, refah.
Nusret : Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
Nüzhet : Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık

O-Ö ile başlayan erkek isimleri

Oflaz: çok güzel, güzel olduğu için sevilen.
Ogün: Belirli gün, bilinen, beklenen gün.
Oğulcan: can oğul
Oğuz : Doğru, sağlam, güçlü, genç.
Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.
Okan : Anlayışlı, kavrayışlı.
Oktay : Hiddetli, kızgın, sinirli.
Olcay: şans, talih
Olcayto: bahtı açık, talihli
Orhan : Şehrin hakimi.
Ozan : Halk şairi, geveze.
Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.
Ömer : Diri, canlı, yaşayan hayat süren
Önay: Ay’ın ilk günlerindeki hali, hilal
Önder : Lider, şef, reis.
Övünç: bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

P ile başlayan erkek isimleri

Pamir: Orta Asya’da yükseltilerle dolu kütle, yayla
Pars: etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı hayvan
Peker: Güçlü erkek
Peyami: Haberci.
Polat: Sertleşmiş, su verilmiş demir
Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar
Pusat: silah

R ile başlayan erkek isimleri

Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.
Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.
Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.
Rami: atıcı, mermi ata
Ramiz : İşaret koyan, işaretle konuşan.
Raşit: doğru yolda giden
Rauf : Pek esirgeyen, çok merhamet eden.
Recai : Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.
Recep : Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.
Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
Re’fet : Acıyan, merhamet eden.
Reha : Kurtuluş, halas.
Reis : Baş, başkan.
Renan:inleyen, çınlayan
Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.
Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.
Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
Rüçhan : Üstün olan.
Rıdvan : Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.
Rıza : Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

S harfi ile başlayan erkek isimleri

Sadeddin : Dinin mübarek kişisi.
Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.
Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.
Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
Saffet : Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.
Saffan : Saf, halis.
Salahaddin : Dine bağlı, dini düzgün.
Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.
Sedat : Doğru ve haklı
Selami : Barış, huzur ve selamet sahibi.
Selçuk: Sel gibi akan.
Selman : Barışçı, sulhçu.
Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.
Serhat : Sınır boyundaki asker.
Sertaç : Başa konan taç.
Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.
Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
Seyfi : Kılıç kuşanmış, asker.
Seyfullah : Allah’ın kılıcı, askeri.
Seymen: Çiftlik bekçisi.
Seyyid: Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.
Sezgin : Sezen sezici, duygulu, hassas.
Sinan : Mızrak, süngü.
Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.
Siraceddin : Dinin kandili.
Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.
Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.
Sunullah : Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Ş ile başlayan erkek isimleri

Şaban : Aralık, fasıla.
Şabi : Cemaat ehli.
Şadan : Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
Şadi: sevinç, neşe, mutluluk
Şahap : Alev, ateş parçası, akan yıldız.
Şahinalp: Şahin gibi yiğit.
Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.
Şâfi : Şefaat eden, şifa veren.
Şarani : Saçı gür
Şecaeddin : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.
Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.
Şemseddin : Dinin güneşi.
Şemsi : Güneş gibi parlayan.
Şerafeddin : Dinin şereflisi.
Şeref : Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
Şevket : Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.
Şevki : Şevkli, neşeli, istekli.
Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.
Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.
Şir : Aslan.

T ile başlayan erkek isimleri

Taceddin : Dinin tacı.
Taci : Taçlı.
Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.
Taki : Günahtan kaçınan, dinine bağlı.
Talat : Yüz, çehre, dindar.
Talha : Bir zamk ağacı.
Tamer : Tam erkek.
Tan: Şafak
Taner : Şafak gibi canlı erkek.
Tanju : Türk hükümdarı [Çinlilerce] Tarkan : Dağınık, perişan.
Tarık : Sabah yıldızı, parlak yıldız.
Tayfur : Uçan, yükselen.
Taylan : Uzun boylu.
Tayyar : Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan.
Tekin : Uğurlu, hayırlı.
Temel : Asıl, esas.
Tevfik : Uygun getirme, Allah’ın yardımına kavuşma.
Timur : Demir gibi sağlam.
Timurtaş : Demir ve taş gibi sağlam.
Tufan : Afet, felaket, çok şiddetli yağmur.
Turan : Cesur atılgan, yiğit.
Turanşah : Cesur Türk hükümdarı.
Turgay : Küçük kuş, sığırcık.
Turgut : Belde, yerleşme merkezi, mesken.

U-Ü ile başlayan erkek isimleri

Ubeydullah : Kulcağız, kölecik.
Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınırç.
Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi
Uğurcan: uğur getiren şafak vakti.
Ulaç: yaşama bağlayan
Ulaş: yetiş, eriş
Ulu: çok büyük erdemli olan, yüce.
Uluç: Büyük Türk denizcisi (Uluç Ali Paşa)
Ümit: Umulan, beklenen şey
Ünal: ad sahibi ol, tanın
Ünalan: as sahini olan, ünlenmiş
Ünalp: ünlü yiğit
Ünsal/Ünver: hey yana adını duyur
Üsame : Bir aslan cinsi.

V ile başlayan erkek isimleri

Vahdet: bir ve tek olma
Vakkas : Savaşçı, okçu.
Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.
Vakıf : Duran, ayakta duran.
Vâlâ : Yüksek, yüce.
Varol: var olmakla ilgili , yüceltme
Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.
Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
Vecihi : Bir kavmin büyüğü.
Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.
Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.
Veli : Ermiş.
Vural: Vurarak al, vurup al.

Y ile başlayan erkek isimleri

Yağan: yağmur, kar, yağış
Yağız: koyu buğday rengi, esmer damlacıkları
Yahya : Canlı, hayat süren.
Yalım: Alev, ateş uzantısı
Yalçın: düz, çıplak ve dik, düz, kaygan
Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, elçisi
Yamaç: dağın eğik yüzeyi, bayır
Yaman: Güç etki ve becerikli
Yasin: Kur’an’da bir sure adı
Yaver : Yardım edici, imdada koşan.
Yavuz : Yaman, korkusuz.
Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.
Yıldırım: Buluttan buluta ya da yere elektrik boşalması
Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yusuf: eklenecek, ilave edilecek.
Yücel: Yüce bir duruma gel
Yüksel: Manevi anlamda yüce ol anlamında.

Z ile başlayan erkek isimleri

Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.
Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.
Zamir : Yürek, iç, vicdan.
Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.
Zekeriyya : Erkek zat.
Zeyd : Artan, çoğalan.
Zeynel : Süslü.
Ziver : Süs, ziynet ehli.
Ziya : Işık, aydınlık, nur.
Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.
Zübeyr : Akıllı.

erkek isimleri 2018

2018 yılında kullanılmaya devam edilen hem klasik modern erkek isimlerin anlamları ise şöyle;

3 harfli erkek isimleri;

Alp: Yiğit
Mir: Komutan, amir, bey
Han: Hükümdar
Eke: Bilgili, usta

4 harfli erkek isimleri; 

Adel: Soylu, soyluluk
Akel: Güvenilir ve dürüst
Edgü: İyi
Ener: Yiğit kişi

Erkek bebek isimleri seçerken dikkat edilmesi gerekelen arasında;

Bebeğinize vereceğiniz ismi ne kadar benimsediniz?

Öncelikle dikkat edilmesi gerekenlerden biri söylerken kulağa hoş gelmesi ve o ismi benimsemenizdir. En güzel erkek isimleri arasından seçip beğeneceğiniz ismin seslenirken sizde nasıl bir his bırakacağını görmek için birkaç defa o ismi sesli bir şekilde tekrar edin.

Bilinen bir isim mi olmalı, yoksa farklı mı?

Çocuğunuza koyacağınız ismin bilinen bir isim olması kolay anlaşılması açısından son derece pratik olabilir. Fakat bazı aileler bilinen isimler yerine, daha önce duyulmamış modern erkek isimleri tercih edebilirler. Erkek isimleri modern ya da klasik olsun fark etmez, öncelikle o ismi benimsemeniz ve sevmeniz gerektiğini unutmamanız gerekir.

erkek isimleri modern

Özellikle pozitif isim seçmeye dikkat edin!

Erkek isimleri ve anlamları kadar seçtiğiniz ismin pozitif bir isim olmasına da mutlaka dikkat edin. Pozitif isimler hem söylerken, hem de çağırılırken insana farklı bir enerji vermektedir. Hayatımız pozitif enerjiler tarafından olumlu olarak etkilenmektedir. Bu yüzden doğacak çocuğunuza isim seçerken isim enerjileri yüksek pozitif bir isim seçmeye dikkat edebilirsiniz. İsmin, kişilere verdiği enerji ve şans gibi kavramları araştırabilirsiniz.

Her iki cinse uyan isimler tercih edilmeli mi?

Her iki cinse de hitap eden unisex isimler genellikle herkes tarafından çok sevilir. O kişiye seslendiğinizde ise kulağınıza son derece hoş gelecektir. Fakat hem kız, hem de erkek bebeklere  kullanılan bu isimler cinsiyeti net belli etmediği için ileride bazı yanlışlıklar yaşanmasına sebebiyet verebilir. Örneğin; Deniz, Toprak, Derya, Alev, Alkım, Barış, İsmet, Hikmet, Doğa, Meriç, Seçkin vb.

erkek cocuk isimleri

Söylenmesi kolay isimlerin avantajı var mı?

Erkek isimleri değişik veya modern olabilir. Bebeğinize isim verirken yukarıda sıraladıklarımızın yanı sıra aynı zamanda kolay telaffuz edilir olmasına da dikkat etmelisiniz. Çocuğun gelişim çağında hem kendisinin hem de arkadaşlarının kolayca telaffuz edebileceği isimler hayatını büyük ölçüde kolaylaştıraktır. Ayrıca, çocuğunuz ilerde yurt dışına çıkmak isterse, yine işlemlerin kolayca yapılmasına ve isme bağlı karışıklık ya da telaffuz sorunlarıyla karşılaşmaması açısından yardımcı olacaktır.

İsim kişinin karakterine etki eder mi?

Yapılan araştırmalara göre, çocuğunuz için seçtiğiniz isimler onun karakter yapısına etki edebiliyor. Aile veya yakın çevrenin davranışları, isim ile özdeşirse kişinin ismine yakın davranışlar sergileyebileceğini söylüyor. İnsanların zamanla isme uygun davranışlar sergilediği ve o isme uygun olduğunu kanıtlamak için kendini şartlandırdığı iddia ediliyor.

Dini isimler tercih edilmeli mi?

Bazı anne babalar bebeklerine isim tercihlerini dini kitaplardan yapmayı tercih edebilir. Erkek isimleri dini açıdan da son derece önemlidir. Bazı erkek isimleri kuranda geçen sureler ve ayetlerde yer almaktadır. Bu yüzden sadece bu dünya değil, aynı zamanda manevi dünyada içinde bir önem taşımaktadır.

Erkek bebeklere verilen dini isimlerden bazıları şöyle; 

Samet: Muhtaç olmayan
Adem: İyi, Temiz
Batın: Gizli, görünmeyen
Duha: Kuşluk vakti
Ebrar: İyi, dinar
Furkan: Yanlışı doğrudan ayırma, Hakk
Adem: Yaratılan ilk insan, adam.

Musa, İsa, Muhammed, Nuh vb peygamber isimleri de birçok anne baba açısından tercih edilmektedir.

Çocuğunuza bir ömür boyu taşyacağı bir isim vermek elbette her anne ve baba için düşündürücü ve zorlayıcı bir süreçtir. Bu isme seslenirken sizin kulağınıza nasıl geldiği ne kadar önemliyse, çocuğunuz için bir ömür boyu bu isimle çağırılmakta o derece önemli olacaktır.

erkek bebek isimleri

İsim seçerken yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi dikkat edilmesi gereken birçok unsur var. Öncelikle okul çağlarında arkadaşları tarafından dalga geçilmeyecek isimler seçmekle başlayabilirsiniz. Okul dönemlerinde ismiyle dalga geçilmesi ya da ismi üzerinden lakap takılmasına mahal vermeyecek isimler tercih edebilirsiniz.

Soyad ile uyumlu isimler kulağa her zaman daha hoş gelmektedir. Bu yüzden soyadınıza uygun isim listelerini araştırabilirsiniz. Örneğin; soyadınız kaya ise çocuğunuza Kaya veya bunun gibi soyadı ile aynı isimleri vermek ilerde dalga geçilmesine sebep olabilir. Yine aynı şekilde ad ve soyadın baş harfleri yan yana geldiğinde hoş olmayan ya da komik duruma düşüren isimler vermekten kaçınmalısınız. Birçok mail adresi (bireysel ya da kurumsal şirketlerde isim ve soyadın ilk harfleri ile başlamaktadır. Bu yüzden dalga geçilmeyecek ve onu utandırmayacak isimler düşünmelisiniz)

erkek isimleri dini

Eğer doğacak bebeğiniz ilk çocuk değilse, isim seçme konusunda tecrübelisiniz demektir. Yeni doğacak bebeğinizin ablası veya abisi varsa, diğer kardeşe uygun isimler düşünebilirsiniz. Bebeğinize vereceğiniz ismi ablası ya da abisinin ismi ile karıştırılmayacağından emin olduğunuz isimler arasından seçebilirsiniz.

Bebeğinize isim seçerken dikkat etmeniz gereken konulardan birisi de, sonunda bey bulunan isimleri tercih etmemeniz. Bu tarz isimlerin okunuşu her ne kadar kulağa hoş ve güzel gelsede ilerde hitap konusunda sorun yaratabilir. Çocuğunuz büyüyüp iş hayatına atıldığında isminin sonuna gelen bey ifadesi sorun yaratabilir. Örneğin; Atabey, Zorbey gibi isimler hitap açısından karışıklığa sebep olabilir. Atabey Bey veya Zorbey Bey gibi hitap karışıklığı yaratan isimleri tercih etmemeye özen gösterin.

Son olarak bebeğinize isim vermeden önce yukarıda sıraladığımız tüm kriterleri göz önünde tutmaya çalışın. Bebeğinize vereceğiniz isim için okul hayatı, iş hayatı veya 15 – 20 yıl sonrasını düşünerek seçmeye dikkat edin.

En beğendiniz isimleri bir yere not ederek yanlarına anlamlarını, soyadı ile uyumluluğunu, ilerde dalga geçilme olasılığını, telaffuz ve yazılımı açısından sorun yaratmayacak isimler olmasına dikkat edin. Not ettiğiniz isimler üzerinden tüm bu kriterleri göz önünde bulundurarak içinize sinen son üç isim kalana kadar silmeye devam edin. Sona kalan üç isim arasından yine size en mantıklı gelen ve çocuğunuzun bir ömür boyu adeta etiketi gibi olacak ismi seçin.